UU-vejledning

 

Center 10 Hammel

Uddannelsesvejledning

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager uddannelsesvejledningen for børn og unge i alderen 13 – 24 år. UU vejleder om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

 

På skolerne i Favrskov er der tilknyttet en UU-vejleder, som eleverne vil møde i 7.–9. klasse. UU-vejlederen arbejder i vejledningen med at udfordre elevernes forestillinger om valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse efter grundskolen sker på et så reflekteret og oplyst grundlag som muligt. Der vil for alle elever være forskellige kollektive vejledningsaktiviteter, som skal bidrage til at kvalificere elevernes valg.

 

Kollektive vejledningsaktiviteter:

  • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf
  • Orientering om uddannelsessystemet, herunder sammenhængen mellem uddannelser og job
  • Introduktionskurser i 8 klasse
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden (www.ug.dk) og eVejledningen (www.evejledning.dk)

 

For nærmere information om vejledningsaktiviteter på 10. klassetrin se vores hjemmeside: www.uu-favrskov.dk

Elever og forældre informeres løbende via elev- og forældreintra om vejledningsaktiviteterne.

 

Udover den kollektive vejledning på skolerne har elever og forældre mulighed for at kontakte eVejledningen, der har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du finder eVejledningen på internettet på www.evejledning.dk, og du kan komme i kontakt med en eVejleder ved at ringe, maile, sms´e eller chatte.

UU-vejleder på Skovvangskolen Center 10.: Joan Birgitte Reenberg

Tlf.: 21 99 6928

Mail: jbre@favrskov.dk

 

 

 

10. KLASSE CENTRET / NØRREPORT 3 / 8450 HAMMEL / TLF.: 89 64 36 31 / ADMIN@CENTER10HAMMEL.DK